nkck-990x495-2

Kontakt

 

Biuro projektu NKCK:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Narutowicza 17a, pokój 11

tel. 91/444 30 05, 91/444 28 12
email: nkck@wpiaus.pl

www.dreamsart.pl

Szkolenia w ramach projektu NKCK są bezpłatne.